صفحه اصلی
مهندسی مکانیک
کلاسهای دپارتمان
آزمونهای آزمایشی
منابع و مشاوره
سوالات متداول
دانلود رایگان
نمایندگی ها
سبد خرید
درباره ما
   نمونه کارنامه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال 1392

 

 

رتبه گرایش تبدیل انرژی

رتبه گرایش طراحی کاربردی

دانشگاه پذیرفته شده 

 گرایش پذیرفته شده

دوره تحصیلی

میانگین درصد

زبان

ریاضی

سیالات

جامدات

کنترل

معدل موثر

5

6

دانشگاه صنعتی شریف

تبدیل انرژی

روزانه

50.39

5.56

55

65

56.67

40

17.49

60

62

دانشگاه تهران

تبدیل انرژی

روزانه

37.27

24.44

61.67

38.33

41.67

13.33

18.26

82

82

دانشگاه صنعتی شریف

تبدیل انرژی

شبانه

37.16

0

16.67

58.33

58.33

23.33

16.62

239

269

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

طراحی کاربردی

روزانه

29.5

10

30

38.33

30

25

18.11

1415

1413

-

تبدیل انرژی

روزانه

19.83

6.67

30

18.33

18.33

20

15.12