صفحه اصلی
مهندسی مکانیک
کلاسهای دپارتمان
آزمونهای آزمایشی
منابع و مشاوره
سوالات متداول
دانلود رایگان
نمایندگی ها
سبد خرید
درباره ما
   قوانین ثبت نام

مجموعه مقررات و ضوابط آموزشی دپارتمان تخصصی وجامع مهندسی مکانیک:

داوطلب عزیز ضمن آرزوی موفقیت،خواهشمند است مطالب مندرج دراین تعهدنامه رابه دقت مطالعه نمایید:


1. رعایت کلیه شئونات اسلامی، مقررات عمومی انضباط دانشگاهها، نظم و حضور به موقع در کلاسها و آزمونها الزامی است.

2. کلیه درخواست های داوطلب (آموزشی، مالی، انصراف و ...) می بایست به صورت کتبی به مسئول ثبت نام تحویل گردد و به درخواست های شفاهی حضوری و تلفنی و ... ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3. تاریخ شروع هر دوره در موارد خاص ممکن است تا یک هفته به تعویق افتد و در صورت وقوع این مساله اطلاع رسانی لازم به داوطلب انجام خواهد شد.

4.پرداخت کل شهریه (چه نقدا و چه به صورت چک) می بایست قبل از شروع دوره باشد.

5. انصراف از آزمونها تا یک ماه پیش از شروع 20درصد کسر، یک ماه تا یک هفته مانده به اولین آزمون 50درصد کسر، از یک هفته کمتر به شروع آزمون وجهی عودت نخواهد شد و آزمونها شامل هیچ یک از موارد کسر وجه  ماده 6 نخواهد شد.

6.موارد انصراف و استرداد شهریه کلاسها و دوره ها: (مهم)

تا 10 روز مانده به شروع دوره استرداد شهریه پس از کسر 20 درصد از کل شهریه دروس انتخابی امکان پذیر می باشد. (توضیح: اگر داوطلب حتی کل مبلغ شهریه را نیز نپرداخته باشد، 20درصد از شهریه دروس انتخابی کسر خواهد شد)

از 10 روز مانده به شروع دوره تا 5 روز مانده به شروع دوره 50 درصد از کل شهریه کسر و مابقی مسترد خواهد شد.

از 5 روز مانده به شروع دوره  شهریه آن به هیچ عنوان (از قبیل ماموریت اداری، انتقالی، مشمولیت نظام وظیفه، مسافرت به خارج، بیماری، تداخل با برنامه دانشگاه، قبولی در دانشگاه، هرگونه نارضایتی از استاد، مشکلات خانوادگی، فوت نزدیکان (خدای ناکرده) و سایر موارد پیش بینی نشده دیگر مسترد نخواهد شد.

در صورت حذف تک درس علاوه بر موارد کسر بالا، تخفیفات مرتبط با حذف آن درس نیز کسر خواهد شد.

پرداخت بخشی از مبلغ ثبت نام (بابت رزرو، ثبت نام و یا امثالهم) نیز مشمول بند انصراف و شرایط آن خواهد بود.

تبصره: ثبت نام حین برگزاری کلاسها نیز شامل بندهای ماده 6 خواهد بود.

تبصره: عدم شرکت در کلاسها پس از ثبت نام و شروع دوره، هیچ گونه حقی را جهت انصراف و دریافت وجه داوطلبان ایجاد نخواهد کرد.

7.. برنامه ریزی دوره طبق شرایط عمومی و اختصاصی آزمون سال گذشته طراحی شده است و هرگونه تغییری در نحوه پذیرش دانشگاه، حقی را جهت انصراف از دوره ایجاد نمی کند. لیکن موسسه در صورت تغییر دروس آزمون نسبت به سال گذشته به تغییر برنامه دوره در سریعترین زمان ممکن اقدام می نماید و داوطلبان دوره های قبل می توانند از تخفیف ویژه استفاده نمایند.

8.محل برگزاری کلاس با توجه به در نظر گرفتن شرایط و مصالح مختلف از سمت موسسه قبل از شروع کلاس تعیین خواهد شد.

9. حق اعلام نام و مشخصات رتبه داوطلبان پذیرفته شده در آزمون ورودی دانشگاهها برای مؤسسه محفوظ خواهد بود.

10. تعداد شرکت کنندگان در هر کدکلاسی بنا به عرف سالهای قبل موسسه و بر اساس موارد مختلف توسط موسسه تعیین می گردد.

11.ملاک اطلاع رسانی موسسه، اعلانات رسمی در سایتهای موسسه و اوراق سربرگ دار موسسه می باشد.

12. در صورت نیاز به جلسات فوق العاده یا جبرانی، استاد مربوطه مختار به تعیین و ساعت کلاس مورد نظر خواهد بود.

13.در صورت عدم تسویه حساب و بدقولی دانشجو، موسسه مختار است وی را تا هنگام وصول مطالبات از ادامه شرکت در تمامی خدمات موسسه باز دارد.

14. در برخی شرایط خاص ممکن است مدرس درس ثبت نامی بنابه نظر موسسه تغییر یابد، در این صورت دوره مربوطه روال عادی خود را خواهد داشت.

15. داوطلبینی که تعدادی از دروس خود را برای دوره بعد رزرو و پیش ثبت نام می نمایند، حق انصراف از دوره بعد را به دلایل (ازقبیل عدم تطبیق برنامه اعلامی، منصرف شدن و ...) ندارند.

16. تغییر کد انتخابی هر درس تنها  با هماهنگی موسسه ممکن می باشد.

17.کلیه اطلاعیه های شروع دوره و تغییر زمانی کلاسها در سایت دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی مکانیک اعلام می گردد.

18.ثبت نام غیرحضوری (تلفنی، اینترنتی و ...) در حکم تایید کامل این تعهدنامه است.