صفحه اصلی
مهندسی مکانیک
کلاسهای دپارتمان
آزمونهای آزمایشی
منابع و مشاوره
سوالات متداول
دانلود رایگان
نمایندگی ها
سبد خرید
درباره ما
   مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

با سلام حضور همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

  طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1394، سازمان سنجش آموزش کشور ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری در رشته مهندسی مکانیک مهندسی پزشکی (بیومکانیک) را به شرح زیر اعلام کرده است:

 

مهندسی مکانیک مهندسی پزشکی، بیومکانیک (کد ضریب 4)

دانشگاه

دوره تحصیلی

ظرفیت پذیرش

جنسیت

توضیحات

دانشگاه اصفهان

روزانه

3

مرد

زن

-

دانشگاه تهران

روزانه

5

 مرد

زن 

محل تحصیل: دانشکده علوم و فنون نوین

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

روزانه

7

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

روزانه

2

مرد

زن

پذیرش با عنوان: مهندسی پزشکی - مهندسی ورزش
محل تحصیل: دانشکده مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

روزانه

9

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

روزانه

17

مرد

زن

پذیرش با عنوان: مهندسی پزشکی - بیومکانیک

دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

روزانه

10

مرد

زن

-

دانشگاه اصفهان

نوبت دوم (شبانه)

2

مرد

زن

-

دانشگاه تهران

نوبت دوم (شبانه)

5

-

زن

محل تحصیل: دانشکده علوم و فنون نوین

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

نوبت دوم (شبانه)

3

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

نوبت دوم (شبانه)

1

مرد

زن

پذیرش با عنوان: مهندسی پزشکی - مهندسی ورزش
محل تحصیل: دانشکده مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

نوبت دوم (شبانه)

5

مرد

زن

محل تحصیل: دانشکده مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نوبت دوم (شبانه)

8

مرد

زن

پذیرش با عنوان: مهندسی پزشکی - بیومکانیک

دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

نوبت دوم (شبانه)

5

مرد

زن

-

دانشگاه تهران

پردیس خودگردان

15

مرد

زن

محل تحصیل: پردیس خودگردان جزیره کیش

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

پردیس خودگردان

9

مرد

زن

محل تحصیل: پردیس خودگردان دانشگاه

دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

پردیس خودگردان

10

مرد

زن

محل تحصیل: پردیس خودگردان دانشگاه

 


                               

ظرفیت پذیرش

سال 1394

سال 1393

روزانه

53 نفر

60 نفر

نوبت دوم (شبانه)

29 نفر

29 نفر

پردیس خودگردان

34 نفر

5 نفر

کل

116 نفر

94 نفر