صفحه اصلی
مهندسی مکانیک
کلاسهای دپارتمان
آزمونهای آزمایشی
منابع و مشاوره
سوالات متداول
دانلود رایگان
نمایندگی ها
سبد خرید
درباره ما
   ساخت و تولید

با سلام حضور همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

  طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1394، سازمان سنجش آموزش کشور ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری در رشته مهندسی مکانیک - ساخت و تولید را به شرح زیر اعلام کرده است:

 

مهندسی مکانیک ساخت و تولید (کد ضریب 1)

دانشگاه

دوره تحصیلی

ظرفیت پذیرش

جنسیت

توضیحات

دانشگاه اراک

روزانه

3

مرد

زن

-

دانشگاه ارومیه

روزانه

9

مرد

زن

-

دانشگاه بیرجند

روزانه

9

مرد

زن

-

دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین

روزانه

8

مرد

زن

-

دانشگاه تبریز

روزانه

14

 مرد

زن 

 

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

روزانه

5

 مرد

زن 

-

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

روزانه

2

 مرد

زن 

زمینه تخصصی شکل دهی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

روزانه

2

 مرد

زن 

زمینه تخصصی فرآیند ساخت و تولید

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

روزانه

2

 مرد

زن 

زمینه تخصصی ماشینکاری و اتوماسیون

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

 روزانه

2

 مرد

زن 

ویژه فرهنگیان شاغل رسمی یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش زمینه تخصصی شکلدهی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

 روزانه

2

 مرد

زن 

ویژه فرهنگیان شاغل رسمی یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش زمینه تخصصی شکلدهی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

 روزانه

2

 مرد

زن 

ویژه فرهنگیان شاغل رسمی یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش زمینه تخصصی ماشینکاری و اتوماسیون

دانشگاه تربیت مدرس تهران

روزانه

18

 مرد

زن 

 

دانشگاه تفرش

روزانه

15

 مرد

زن 

 

دانشگاه تهران

روزانه

22

مرد

زن

-

دانشگاه تهران

روزانه

2

مرد

زن

پذیرش با عنوان مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکتریک محل تحصیل دانشکده علوم و فنون

دانشگاه زنجان

روزانه

13

مرد

زن

-

دانشگاه سمنان

روزانه

9

مرد

زن

پردیس خودگردان دانشگاه

دانشگاه شاهرود

روزانه

12

مرد

زن

-

دانشگاه صنایع و معادن ایران - تهران

روزانه

5

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی اراک

روزانه

14

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی اصفهان

روزانه

10

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

روزانه

16

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

روزانه

3

مرد

زن

پذیرش با عنوان مهندسی مکانیک مهندسی جوش

دانشگاه صنعتی بابل

روزانه

12

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی تهران

روزانه

19

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی قم

روزانه

4

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روزانه

8

مرد

زن

با شرایط دفترچه سنجش محل تحصیل: تهران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روزانه

1

مرد

-

در زمینه تسلیحات ویژه شاغلین نیروهای مسلح شرایط در دفترچه سنجش محل تحصیل: تهران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روزانه

8

مرد

-

در زمینه تسلیحات شرایط در دفترچه سنجش محل تحصیل: تهران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روزانه

1

مرد

زن

ویژه شاغلین نیروهای مسلح شرایط در دفترچه سنجش محل تحصیل: تهران

دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

روزانه

5

مرد

زن

زمینه تخصصی: شکل دهی

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

3

مرد

زن

-

دانشگاه کاشان

روزانه

7

مرد

زن

-

دانشگاه هرمزگان بندر عباس

روزانه

6

مرد

زن

-

دانشگاه یزد

روزانه

5

مرد

زن

-

دانشگاه اراک

نوبت دوم (شبانه)

3

مرد

زن

-

دانشگاه بیرجند

نوبت دوم (شبانه)

3

مرد

زن

-

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

نوبت دوم (شبانه)

4

مرد

زن

-

دانشگاه تبریز

نوبت دوم (شبانه)

10

مرد

زن

-

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

نوبت دوم (شبانه)

3

مرد

زن

-

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

نوبت دوم (شبانه)

2

مرد

زن

زمینه تخصصی شکل دهی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

نوبت دوم (شبانه)

2

مرد

زن

زمینه تخصصی فرآیند ساخت و تولید

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

نوبت دوم (شبانه)

2

مرد

زن

زمینه تخصصی ماشینکاری و اتوماسیون

دانشگاه تهران

نوبت دوم (شبانه)

10

مرد

زن

-

دانشگاه تهران

نوبت دوم (شبانه)

2

مرد

زن

پذیرش با عنوان مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکتریک محل تحصیل دانشکده علوم و فنون

دانشگاه زنجان

نوبت دوم (شبانه)

2

مرد

زن

-

دانشگاه سمنان

نوبت دوم (شبانه)

3

مرد

زن

-

دانشگاه شاهرود

نوبت دوم (شبانه)

6

مرد

زن

-

دانشگاه صنایع و معادن ایران تهران

نوبت دوم (شبانه)

5

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی اصفهان

نوبت دوم (شبانه)

5

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

نوبت دوم (شبانه)

1

مرد

زن

پذیرش با عنوان مهندسی مکانیک مهندسی جوش

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

نوبت دوم (شبانه)

8

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی بابل

نوبت دوم (شبانه)

5

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی تهران

نوبت دوم (شبانه)

9

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی تهران

نوبت دوم (شبانه)

5

مرد

زن

آموزش محور

دانشگاه صنعتی قم

نوبت دوم (شبانه)

2

مرد

زن

-

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نوبت دوم (شبانه)

8

مرد

زن

با شرایط دفترچه سنجش محل تحصیل: تهران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نوبت دوم (شبانه)

8

مرد

-

در زمینه تسلیحات با شرایط دفترچه سنجش محل تحصیل: تهران

دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

نوبت دوم (شبانه)

3

مرد

زن

زمینه تخصصی: شکل دهی

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم (شبانه)

2

مرد

زن

-

دانشگاه کاشان

نوبت دوم (شبانه)

3

مرد

زن

-