صفحه اصلی
مهندسی مکانیک
کلاسهای دپارتمان
آزمونهای آزمایشی
منابع و مشاوره
سوالات متداول
دانلود رایگان
نمایندگی ها
سبد خرید
درباره ما
   دانشگاه شیراز

دانشکده مکانیک دانشگاه شیراز


دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز در سال 1343 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرد و پس از آن در سال 1348اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد را پذیرفت. آغاز دوره دکتراي مهندسی مکانیک براي اولین بار در ایران پیش از انقلاب، در این دانشکده صورت پذیرفت و پس از پیروزي انقلاب این دانشکده همگام با دیگر دانشگاههاي معتبر ایران دوره دکترا را از سال 1370 مجدداً پی ریزي نمود.

هم اکنون دانشکده مهندسی مکانیک داراي چهار بخش مهندسی مکانیک جامدات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی انرژي - هوا فضا و مهندسی هستهاي میباشد. این دانشکده در مقطع کارشناسی در دو گرایش طراحی جامدات و حرارت و سیالات و در مقطع کارشناسی ارشد در پنج گرایش مکانیک-طراحی کاربردي، مکانیک-تبدیل انرژي، هوافضا- آیرودینامیک، هستهاي- رآکتور و هستهاي - پرتو پزشکی و در مقطع دکترا در چهار گرایش مکانیک-طراحی کاربردي، مکانیک-تبدیل انرژي، هستهايراکتور و هستهايپرتو پزشکی دانشجو میپذیرد.

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز در حال حاضر از فعالیت 35 عضو هیأت علمی بهره میبرد. از این تعداد 14 نفر در بخش مهندسی مکانیک جامدات، 12 نفر در بخشهاي مهندسی مکانیک حرارت و سیالات و مهندسی انرژي- هوا فضا و  9  نفر در بخش مهندسی هستهاي و مرکز تحقیقات تابش مشغول به فعالیت علمی هستند.

تاکنون بیش از 2646 دانشجو در مقطع کارشناسی، 615 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 60 دانشجو در مقطع دکترا از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند.

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک در حال حاضر 465 نفر، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 295 نفر و تعداد دانشجویان دوره دکترا 103 نفر میباشد. فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی این دانشکده، محدود به تربیت دانشجو نبوده و همه ساله تحقیقات فراوانی توسط اساتید و دانشجویان و زیرمجموعه هاي دانشکده مهندسی مکانیک در زمینههاي گوناگون علمی و صنعتی به انجام میرسد.

این دانشکده جهت تکمیل آموزشهاي نظري و فنی خود، از مجموعه مجهزي از آزمایشگاهها و کارگاه هاي تخصصی بهره میبرد .اسامی برخی از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با این دانشکده به قرار ذیل میباشد:

مرکز انرژي خورشیدي ، مرکز تحقیقات تابش، مرکز محاسبات سریع ، مرکز تحقیقات موتور ، مرکز تحقیقات هوایی (مجري سیستم تونل باد حدود صوت)، مرکز تحقیقات پیشرفته در طراحی،مرکز تحقیقات سازه هاي هوشمند، آزمایشگاه تونل باد و آیروالاستیسیته ، مرکز تحقیقات پیلهاي سوختی، آزمایشگاه ترمودینامیک ، آزمایشگاه انتقال حرارت،آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ،آزمایشگاه فیزیک هستهاي، آزمایشگاه دزیمتري، آزمایشگاه طیفنگاري گاما، کارگاه ماشین ابزار ، کارگاه جوشکاري، کارگاه اتومکانیک

·        رشته های دانشکده

رشته

مقطع

گرایش

تعداد دانشجویان

مهندسی مکانیک

کارشناسی

مکانیک جامدات

236

حرارت و سیالات

265

کارشناسی ارشد

طراحی کاربردی

81

تبدیل انرژی

107

دکتری

طراحی کاربردی

25

حرارت و سیالات

44

مهندسی هوافضا

کارشناسی ارشد

آیرودینامیک

34

دکتری

آیرودینامیک

7

مهندسی هسته‌ای

کارشناسی ارشد

رآکتور

37

پرتوپزشکی

25

دکتری

رآکتور

14

پرتوپزشکی

3

 

آزمایشگاه ها، کارگاه ها و مراکز تحقیقاتی:    

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

آزمایشگاه موتور

آزمایشگاه تونل باد و آیرو الاستیسیته


آزمایشگاه تونل باد حدود صوت

آزمایشگاه ترمودینامیک

 آزمایشگاه مقاومت مصالح

کارگاه جوشکاری

کارگاه اتومکانیک

کارگاه ماشین ابزار 

سالن طراحی به کمک کامپیوتر

مرکز تحقیقات هوایی

مرکز محاسبات سریع

مرکز تحقیقات مهر نیرو 

مرکز تحقیقات تابش

مرکز تحقیقات پیشرفته در طراحی

 

آدرس:

شیراز - خیابان ملاصدرا - دانشکده مهندسی مکانیک

 تلفن :  32303051

دورنگار : 36473511