صفحه اصلی
مهندسی مکانیک
کلاسهای دپارتمان
آزمونهای آزمایشی
منابع و مشاوره
سوالات متداول
دانلود رایگان
نمایندگی ها
سبد خرید
درباره ما
   برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تعداد کل واحد های آموزشی پژوهشی در دوران کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک حداقل 32 واحد می باشد. از این تعداد بخشی دروس اجباری، بخشی دروس اختیاری و مابقی واحدها شامل سمینار و پایان نامه می باشند. دروس اجباری و همچنین دروس اختیاری ارائه شده در دانشگاه های مختلف و در گرایش های مختلف متفاوت است. در جدول زیر دروس ارائه شده چند دانشگاه مطرح از طریق آدرس داده شده قابل مشاهده است:

 

نام دانشگاه

لیست دروس ارئه شده
صنعتی شریف

لیست دروس

امیر کبیر لیست دروس
علم و صنعت                                لیست دروس
خواجه نصیر                                لیست دروس